Stichting “De Werf” wordt ondersteund door fondsen en donateurs. Zo zijn de schiphuizen gerenoveerd met geld dat door fondswerving bijeen is gebracht.

Documenten

Jaarverslag is op aanvraag verkrijgbaar

Bedrijfsplan stichting De Werf 2016-2020 (op aanvraag in te zien)

Algemene voorwaarden

Bestuur

Willemien Eling (voorzitter)
Tia van der Velde (penningmeester)
Lourens Touwen (secretaris)
Ellen de Bruin (lid)
Maarten Snel (lid)

Secretariaat

Stichting De Werf
Oldegalileen 25a
8922 AA Leeuwarden

Bezoekadres

Stadswerf Leeuwarden
Oldegalileen 25a
8922 AA Leeuwarden
06 – 10 901 298

Giften

Giften en donaties zijn van harte welkom. Dankzij onze ANBI-verklaring zijn giften en donaties aftrekbaar voor de belasting. U kunt giften overmaken op NL 35 TRIO 0391 0441 41 t.a.v. Stichting De Werf, Leeuwarden.